Doll Kit - Olya

Prototype

Olya. Reborn by Alla Cox 

15356705_1041889209270833_170251709936165477_n
Olya doll 042_zpsasoftjbp
Olya doll 046_zpshuc9ktzt
November 2016 108_zpselt4geva
Olya doll 246_zpss0gpeipd
Olya doll 326_zpsdoxc6zao
Olya doll 341_zpsz5gmvv6v
Olya doll 257_zpsplskpknj
Olya doll 372_zpsjkzyknvd
Olya doll 359_zps1r1maqiu
Olya doll 073_zpszigsgj3i
November 2016 231_zpsjmc0axgq
Olya doll 050_zps0cusji15
Olya doll 060_zps8gfmva6f
Olya doll 137_zpsq3xno1lq
Olya doll 221_zpssbp1hcrl
Olya doll 208_zpsa8bhi66g
Olya doll 130_zpsp3wrq6f3
Olya doll 077_zps1yo9mlmu
Olya doll 106_zpsvgu1ckbq
Olya doll 029_zpsfv0xaewr
Olya doll 024_zps3zrvp5df
November 2016 214_zpsxvxp1kpa
November 2016 204_zpstz9awhsq
November 2016 164_zpsvyzialyl
November 2016 142_zpswdad3adb
November 2016 140_zpsvtcp4xwq
November 2016 132_zpsehyi3clg
November 2016 125_zpscevqutqx
November 2016 103_zps2o6cgdoe
November 2016 115_zpskcgzrhdq
November 2016 096_zpslkilxmm8

Olya. Reborn by Olga Tschenskaja

2015-05-23 05-24-23дщш
2015-05-23 05-41-43
2015-05-23 05-37-05
2016-11-24 19-06-151
2015-05-23 05-23-31
2015-05-23 05-21-17
2015-05-21 09-43-49
2015-05-21 09-35-03
2015-05-21 09-14а43а8-26акопирование
2015-05-21 09-16-50
2015-05-09 05-14-171
2015-05-09 05-20-431
2015-05-09 05-35-501
2015-05-09 05-39-441
2015-05-09 05-44-241
2015-05-09 05-13-561
2015-05-09 05-13-381
2015-05-09 05-09-481
2015-05-09 04-26-471
2015-05-09 04-34-451
2015-05-09 04-23-331
2015-05-09 04-50-451

Olya. Reborn by Anna Arutyunyan

15384480_688785771290328_7755973072037747847_o
15577939_688775237958048_6795911628319461943_o
15443005_688108124691426_5166705625152577989_o
15420867_688776264624612_6366167886676557776_n
15540807_688108211358084_4441466940697243007_o
15540753_688776401291265_6694488319786819953_o
15391409_688108254691413_6660788186156804673_o
15419817_688776327957939_8216420730640198777_o
15384572_688776567957915_4817981896205309742_o
15578195_688776527957919_1363162773436662997_o

Olya. Reborn by Linda  Hill

15319247_10209741254025352_3770023775065604909_n
15439995_10209768594788854_5914599925486250905_n
15439873_10209757228424702_3061678522808498195_n
15338608_10209757229184721_278012198623871494_n
15220091_10209763656065389_5701348238557846_n
15420972_10209754715121871_775199819108921044_n
15355789_10209757229664733_7256922559917699082_n
15327315_10209754715201873_8148235608453048940_n
15423553_10209735295716398_1968630775_n
15492390_10209769133362318_8009783914481820740_n
15400398_10209754931887290_2045003329748113728_n
15400358_10209767162633051_2273105409206422079_n
15355726_10209754715361877_5811118242133599522_n
15390867_10209767162513048_6474018380720493067_n
15390891_10209767162953059_1891203142194744702_n
15400966_10209767924012085_771413212457198122_n
15349597_10209768595908882_3796473553682920602_n

Olya. Reborn by Anastasiya Gangalo

Olya. Reborn by Elena Yadrina